24/4/07

Com es fa una foto de grup…

Fer una foto de grup, encara que a simple vista no ho paregui, és una de les tècniques més perilloses que hi ha...

Ja, supos que ara no podeu imaginar quin perill hi ha en fer una foto d’aquestes característiques...

Idò simplement que perquè la foto sigui mitjanament potable i surti tothom s’han de fer filigranes per col·locar la càmera... i clar, si hi ha qualcú amb una màquina de fotos apunt passa el que passa... basta que ho vegeu... sense comentaris...